Omgevingsvergunningen 25 april tot en met 2 mei 2024

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 25 april tot en met 2 mei 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Geerweg ong. (Z2024-00000208): het vervangen van 2 bruggen 30-4-2024
Colijnweg 47 (Z2024-00000214): het plaatsen van een dakkapel 2-5-2024
Molenweg 1 HJD (Z2024-00000215): het wijzigen van de gevels en opslagruimte zolder 2-4-2024

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 25 april tot en met 2 mei 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Daltonstraat 4 (Z2024-00000114): het aanbrengen van een bovenloopkraanbaan 2-5-2024
Dorpsstraat 90A HJD (Z2024-00000171): het kappen van een boom 29-4-2024
Duizenschoonstraat 2 (Z2024-00000034): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 1-5-2024

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.