Omgevingsvergunningen 24 augustus tot en met 31 augustus 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 24 augustus tot en met 31 augustus 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Molenvliet 93D (Z2023-00000310): het legaliseren van een eerder aangebrachte verdiepingsvloer 24-8-2023
Industrieweg 18 HJD (Z2023-00000311): het realiseren van een nieuwe werkplaats met kantoorruimte 25-8-2023

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 24 augustus tot en met 31 augustus 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Burgemeester Doornlaan 29 (Z2023-00000168): het plaatsen van een dakkapel en nokverhoging 25-8-2023
Dr. Plesmanstraat 44 (Z2023-00000214): het plaatsen van een dakopbouw 30-8-2023
Ooievaarplein en Vinkplein (Z2023-00000238): het renoveren van de entrees van de complexen van het Ooievaarplein en Vinkplein 31-8-2023

Verlengde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 24 augustus tot en met 31 augustus 2023 de volgende aanvragen verlengd (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Gildenweg 22 (Z2023-00000030): het plaatsen van een terras, overkapping en erfafscheiding (legalisatie) 26-8-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.