Omgevingsvergunningen 23 februari tot en met 2 maart 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 23 februari tot en met 2 maart 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Lindtsedijk ong. (Z2023-00000053): het omleggen van de sloot 22-2-2023
Duivenvoorde 2-4 (Z2023-00000056): het wijzigen van de entree van de aanpalende gym gymzaal 23-2-2023
Rotterdamseweg 202 (Z2023-00000057): het verplaatsen en wijzigen van de voorgevel 23-2-2023
Schaepmanlaan 23 (Z2023-00000058): het verplaatsen van een heester 24-2-2023
Veerplein 39 (Z2023-00000060): het vervangen van de lift in de woning 28-2-2023
T.h.v. Jhr. G.C.W. van Tets van Goudriaanlaan 1 HJD (Z2023-00000062): het maken van een nieuwbouw woning en het maken van een uitrit 1-3-2023
Prinsessenpark 35 (Z2023-00000063): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 1-3-2023

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 23 februari tot en met 2 maart 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Munnikensteeg 15 (2022-185): het plaatsen van 7 lichtmasten (2 bestaande legaliseren + 5 nieuwe) 27-2-2023
Develsingel nabij 11 (2022-227): het plaatsen van een technisch gebouw 23-2-2023
De Manning 35 HJD (2022-237): het maken van een dakkapel in combinatie met een nokverhoging 28-2-2023

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 23 februari tot en met 2 maart 2023 is de voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Luiksesingel 3 (2023-003): het isoleren van de buitengevels 27-2-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.