Omgevingsvergunningen 22 tot en met 29 december 2022

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 22 december tot en met 29 december 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

t.h.v. Voltastraat en Pascalstraat (2022-265): het kappen van 6 Gewone Essen, 2 Fladderiepen, 4 Acacia's, 1 Vogelkers en 3 Esdoorns 21-12-2022
Roerdompstraat 3-5 (2022-266): het vervangen van het pand voor een nieuw schoolgebouw 22-12-2022
Londenseplein 110 (2022-267): het maken van een dakopbouw op het dakterras 24-12-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 22 december tot en met 29 december 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Klippershaven 20 (2022-155): het plaatsen van een dakopbouw op de woning 27-12-2022
Pijperlaan 23 E (2022-180): het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde 28-12-2022
Rozenlaan 22 HJD (2022-182): het vervangen van het kozijn aan de voorzijde 29-12-2022
Geraniumstraat 7 (2022-187): het vervangen van kozijnen in de voor- en achtergevel 27-12-2022
Rotterdamseweg 106 (2022-225 het kappen van 1 Cypres 27-12-2022
t.h.v. Ds. J.A. Visserstraat en Groene Zoom HJD (2022-253) het plaatsen van een bronzen beeldje 22-12-2022
Zonnebloemstraat 21 (2022-240) het maken van een uitrit op het voorerf 29-12-2022
Londenseplein 110 (2022-267) het maken van een dakopbouw op het dakterras 29-12-2022

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 22 december tot en met 29 december 2022 is de voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Ohmstraat 5 (2022-135): het uitbreiden van de bestaande bedrijfshal 29-12-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.