Omgevingsvergunningen 21 juli tot en met 28 juli 2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 21 juli tot en met 28 juli 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Marsmanstraat 11 (2022-140): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 20-7-2022
Laan van Nederhoven 23 (2022-141-U): het brandveilig gebruiken van de school 20-7-2022
Lindtsedijk ong. (nabij 12-14) (2022-142-U): het wijzigen van de bestemming Bedrijf naar de bestemming Horeca 21-7-2022
Nijhoffstraat 16 (2022-143): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 21-7-2022
Kreekweg 10 (2022-144): het aanleggen of veranderen van een uitrit 26-7-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 21 juli tot en met 28 juli 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Kort Ambachtlaan 97 (2022-098): het vervangen en verplaatsen van de condensor 27-7-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.