Omgevingsvergunningen 21 april tot en met 28 april 2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 21 april tot en met 28 april 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Lodewijk van Nassaustraat 70 (2022-074): het vervangen van de berging 20-4-2022
Aalbersestraat 113 (2022-075): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 19-4-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 21 april tot en met 28 april 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Rotterdamseweg 66-68 (2022-013): het toevoegen van 6 raamkozijnen in de gevel op de eerste verdieping 22-4-2022

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 21 april tot en met 28 april 2022 is de beslistermijn verlengd met 6 weken voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen:

Dorpsstraat nabij 195 HJD (2022-043): het bouwen van een dijkwoning 21-4-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.