Omgevingsvergunningen 20 oktober tot en met 27 oktober 2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 20 oktober tot en met 27 oktober 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Engelsetuin 1 t/m 18 (2022-211): verduurzaming van het wooncomplex 24-10-2022
Akeleilaan 2 (2022-212): het uitbreiden van de huidige garage 24-10-2022
Onderdijkserijweg 263-265 (2022-213): het bouwen van twee woningen 24-10-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 20 oktober tot en met 27 oktober 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Euryzakade 400-416, 500-521, Euryzaplein 15-21 (2022-132): het bouwen van 38 appartementen en 4 eengezinswoningen 20-10-2022
Parijseplein 3 (2022-133): het plaatsen van kozijnen in de voor- en zijgevel van de berging 21-10-2022
Willem Schippersweg 20 (2022-160): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 25-10-2022
Kort Ambachtlaan 97 (2022-165): het plaatsen van Jumbo handelsreclame 25-10-2022

Besluit verlengde omgevingsvergunning
In de periode van 20 oktober tot en met 27 oktober 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verlengd (adres, activiteit, datum besluit):

Rotterdamseweg 63 (2022-161): het plaatsen van een dakkapel op het rechter dakvlak 26-10-2022
Lindtsedijk ong. (2022-162): het realiseren van een horecagelegenheid 27-10-2022
Biesbos 6 (2022-168): het wijzigen van de gevelkozijnen en het plaatsen van reclame 26-10-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.