Omgevingsvergunningen 20 april tot en met 27 april 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 20 april tot en met 27 april 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Grasbroek 39 (Z2023-00000122) het maken van een dakkapel aan de voorzijde 19-4-2023
IJsselmeer 32 (Z2023-00000123): het plaatsen van handelsreclame aan de gevel 20-4-2023
Develsingel 5 (Z2023-00000128): het tijdelijk vergroten van de school door het plaatsen van 4 portocabins 20-4-2023

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 20 april tot en met 27 april 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Anna Paulownastraat 8 (2020-164-U): het brandveilig gebruiken van de tijdelijke huisvesting van de Basisschool De Toermalijn 24-4-2023
Anna Paulownastraat 8 (2021-060): het tijdelijk (18 maanden) huisvesten van de Ds. Abraham Hellebroekschool (basisschool De Toermalijn) 24-4-2023
Duivenvoorde 211B (2022-172): het wijzigen van de functie Gemengd naar Wonen en het realiseren van 5 woningen 20-4-2023
Refter 18 (Z2023-00000020): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 29-3-2023
Dollard 54 t/m 76 (Z2023-00000025): het wijzigen van de gebruiksfunctie naar cultuur en ontspanning 19-4-2023
Veerplein 39 (Z2023-00000060): het vervangen van de lift in de woning 24-4-2023
Prinsessenpark 35 (Z2023-00000063): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 24-4-2023
Rotterdamseweg 226 (Z2023-00000065): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 24-4-2023

Geweigerde omgevingsvergunning
In de periode van 20 april tot en met 27 april 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning geweigerd (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Daltonstraat 4 (Z2023-00000009): het realiseren van een uitrit aan het zijerf 21-4-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.