Omgevingsvergunningen 1 september tot en met 8 september 2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 1 september tot en met 8 september 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Sonate 27 (2022-152): het kappen van 1 Conifeer 19-8-2022
Naast Ds. J.A. Visserstraat nr. 1 HJD (2022-153): het herbouwen van een monument 1-9-2022
Munnikensteeg, Langeweg t.h.v. nr. 336 ZDT en Molenwei t.h.v. nr. 3 HJD (2022-154): het kappen van 3 bomen vanwege veiligheid 1-9-2022
Klippershaven 20 (2022-155): het plaatsen van een dakopbouw op de woning 1-9-2022
Parklaan 7 (2022-156-U): het vernieuwen van Kinderboerderij De Kiboe Hoeve 1-9-2022
H. Kamerlingh Onnesstraat 1 (2022-157): vervangen lichtreclame van Van Leeuwen tegen 2 zijdes van bestaande dakconstructie 1-9-2022
Nijverheidsstraat 3 HJD (2022-158): het kappen van 2 bomen in de achtertuin 5-9-2022
Muiderslot 1 (2022-159): het splitsen van een bestaande woning naar 2 woningen 7-9-2022
Willem Schippersweg 20 (2022-160): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 4-9-2022
Rotterdamseweg 63 (2022-161): het plaatsen van een dakkapel op het rechter dakvlak 5-9-2022

Rectificatie
In week 34 is de volgende aanvraag als volgt gepubliceerd;

Sonate 27 (2022-151): het kappen van 1 Conifeer 19-8-2022

Dit is geworden:

Sonate 27 (2022-152): het kappen van 1 Conifeer 19-8-2022

In week 35 is de volgende aanvraag als volgt gepubliceerd;

Hoek Nijverheidsstraat, Ds. J.A. Visserstraaat HJD (2022-151): het plaatsen van een monument 1-9-2022

Dit is geworden:

Naast Ds. J.A. Visserstraat nr. 1 HJD (2022-153): het herbouwen van een monument 1-9-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 1 september tot en met 8 september 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Deze week zijn er geen verleende vergunningen.

Besluit verlengde omgevingsvergunning
In de periode van 1 september tot en met 8 september 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verlengd (adres, activiteit, datum besluit):

Sportlaan 10 HJD (2022-092): het tijdelijk (10 jr.) plaatsen van een scootmobielruimte 6-9-2022
Kort Ambachtlaan 105 (2022-093): het tijdelijk (10 jr.) toevoegen van de functie horeca 6-9-2022
Voltastraat kavel 4 (2022-097): het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoor en bedrijfshal 2-9-2022
Noorderdiep 37 (2022-127): het vervangen van kozijnen in de voorgevel 6-9-2022
Euryzakade ong. (2022-132): het bouwen van 38 appartementen en 4 eengezinswoningen 8-9-2022
Parijseplein 3 (2022-133): het plaatsen van kozijnen in de voor- en zijgevel van de berging 8-9-2022
Munnikensteeg 26 (2022-138): het toevoegen van EV-laadplekken op het terrein van het tankstation 8-9-2022
Graaf Albrechtweg (2022-139): het ontgraven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam t.b.v. watercompensatie en het aanbrengen van beschoeiing 8-9-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.