Omgevingsvergunningen 19 oktober tot en met 26 oktober 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 19 oktober tot en met 26 oktober 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Lindtsedijk 2 (Z2023-00000391): het vervangen van de bestaande logo's 19-10-2023
Aalbersestraat, Cort van der Lindenstraat, W.H. Vliegenstraat en Vlaamsestraat (Z2023-00000392): het renoveren van de gevels en het verbeteren van de entree 20-10-2023
Stationsweg 43 (Z2023-00000395): het leggen van 2 kabels LS in MB's 23-10-2023
Burgemeester de Bruïnelaan 129 (Z2023-00000396): het vervangen van het balkonhek 23-10-2023
Oudemaasweg 5 (Z2023-00000397): het vervangen van het hekwerk 23-10-2023

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 19 oktober tot en met 26 oktober 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Hof aan de Dijk 6 (Z2023-00000247): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 23-10-2023
Prins Bernhardstraat 32 (Z2023-00000269): het plaatsen van een dakkapel en dakopbouw 25-10-2023

Rectificatie omgevingsvergunning
In week 42 is gepubliceerd:

Heer Janstraat 49 t/m 67, Johannes Postlaan 69 t/m 75 en Rozenlaan 24 t/m 30 HJD (Z2023-00000258): het bouwen van 18 woningen 19-10-2023

Dit moet zijn:

Heer Janstraat 49 t/m 67, Johannes Postlaan 65A t/m 65D en Rozenlaan 24 t/m 30 HJD (Z2023-00000258): het bouwen van 18 woningen 19-10-2023

Verlengde omgevingsvergunningen
In de periode van 19 oktober tot en met 26 oktober 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verlengd (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Hof van Holland 110 (Z2023-00000322): het plaatsen van een reclamebord 19-10-2023
Troelstraplein 1 (Z2023-00000323): het legaliseren van een sportschool 19-10-2023
Escherstraat 2 (Z2023-00000327): het herbouwen van de garage en het realiseren van een aanbouw aan de garage 23-10-2023
Industrieweg 15 HJD (Z2023-00000330): het plaatsen van camerabewaking 23-10-2023
Bootjessteeg ong. (Z2023-00000324): het aanleggen van een rioolconstructie 26-10-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt doen staat verderop in deze publicatie.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.