Omgevingsvergunningen 19 mei tot en met 25 mei 2022

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 19 mei tot en met 25 mei 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):
Laan van Nederhoven 112 (2022-094): het kappen van een Berk in de voortuin 25-5-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 19 mei tot en met 25 mei 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):
Voltastraat 41-57 (oneven) (2021-277): het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw met 9 units, het aanleggen van twee uitritten, een dam en een weg 25-5-2022
De Manning 72 HJD (2022-089): het kappen van een naaldboom 23-5-2022

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 19 mei tot en met 25 mei 2022 is de beslistermijn verlengd met 6 weken voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen:
Clingendaal 2 (2022-058): het realiseren van een dakopbouw 20-5-2022
Molenwei 1 HJD (2022-061): het realiseren van watercompensatie t.b.v. het aanleggen van een kunstgrasveld 20-5-2022
Groot Karreveld 1 (2022-062): het realiseren van watercompensatie t.b.v. het aanleggen van een kunstgrasveld 20-5-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.