Omgevingsvergunningen 18 januari tot en met 25 januari 2024

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 18 januari tot en met 25 januari 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Kromme Nering 14 HJD (Z2024-00000017): het vervangen van het kozijn in de voorgevel 17-1-2024
IJsselmeer 30 (Z2024-00000030): het realiseren van een tijdelijke opvang 24-1-2024

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 18 januari tot en met 25 januari 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Trompetstraat 84 (Z2023-00000133): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 22-1-2024
Schaepmanlaan 23 (Z2023-00000343): het bouwen van een nieuwe school 19-1-2024
Langeweg 284 (Z2023-00000431): het vervangen van de dakkapel aan de achterzijde 25-1-2024
Aalbersestraat, Cort van der Lindenstraat, W.H. Vliegenstraat en Vlaamsestraat (Z2023-00000392): het renoveren van de gevels en het verbeteren van de entree 25-1-2024
Moermond 102 (Z2023-00000428): het plaatsen van een airco aan de achtergevel 25-1-2024

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.