Omgevingsvergunningen 18 augustus tot en met 25 augustus 2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 18 augustus tot en met 25 augustus 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Sonate 27 (2022-151): het kappen van 1 Conifeer 19-8-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 18 augustus tot en met 25 augustus 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Kerkweg 43 (2022-110): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een constructieve doorbraak in de keuken op de begane grond 24-8-2022
Lindeweg 16 HJD (2022-124): het kappen van 32 Populieren, 1 Beuk, 1 Veldesdoorn en 34 aanplanten 22-8-2022

Besluit verlengde omgevingsvergunning
In de periode van 18 augustus tot en met 25 augustus 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verlengd (adres, activiteit, datum besluit):

Burgemeester de Bruïnelaan 29 en 29A (2022-115): het realiseren van een beneden- en bovenwoning 22-8-2022
Zomerlust/Maasplein ong. (2022-116): het bouwen van een kadeconstructie en glooiing, met alle bijbehorende werkzaamheden 22-8-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.