Omgevingsvergunningen 17 augustus tot en met 24 augustus 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 17 augustus tot en met 24 augustus 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Industrieweg 15 HJD (Z2023-00000306): het plaatsen van camerabewaking op het industrieterrein Gors te Heerjansdam 17-8-2023

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 17 augustus tot en met 24 augustus 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Jhr. G.C.W. Tets van Goudriaanlaan 2a HJD (Z2023-00000062): het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit 21-8-2023
Kromme Nering 14 HJD (Z2023-00000105): het plaatsen van erfafscheidingen rondom de tuin 22-8-2023
Jan Thijssenstraat 26 (Z2023-00000156): het bouwen van een erker 18-8-2023
Moerbeidreef 13 HJD (Z2023-00000229): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 24-8-2023
Heer Janstraat ong. HJD (Z2023-00000233): het kappen van 6 Essen en 4 Prunussen 22-8-2023
Rozenlaan ong. HJD (Z2023-00000234): het kappen van 3 Lindebomen 22-8-2023

Verlengde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 17 augustus tot en met 24 augustus 2023 de volgende aanvragen verlengd (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Talmaplantsoen 38 (Z2023-00000216): het aanleggen van een uitrit 17-8-2023
Burgemeester de Bruïnelaan 98 (Z2023-00000217): het aanleggen van een uitrit 17-8-2023
Teilingen 5 (Z2023-00000223): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 21-8-2023
Spechtstraat 35 (Z2023-00000224): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 21-8-2023
Moerbeidreef 13 HJD (Z2023-00000229): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 21-8-2023
Meubelmaker 29 (Z2023-00000231): het aanleggen van een uitrit 17-8-2023
Dirck Uytenboogaertstraat 5 (Z2023-00000242): het plaatsen van een garagedeur in de voorgevel 21-8-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.