Omgevingsvergunningen 16 mei tot en met 23 mei 2024

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 16 mei tot en met 24 mei 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Langeweg 1 HJD (Z2024-00000234): het plaatsen van een nieuwe recreatiewoning 21-5-2024
Valeriussingel 19 (Z2024-00000236): het aanleggen en verwijderen van kabels t.b.v. een nieuw trafo station 21-5-2024
Sperwerstraat 26 (Z2024-00000239): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 22-5-2024

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 16 mei tot en met 24 mei 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Kromme Nering 14 HJD (Z2024-00000017): het vervangen van het kozijn in de voorgevel 21-5-2024
Abraham Kuypersingel 33 (Z2024-00000128): het plaatsen van een airco 23-5-2024

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 16 mei tot en met 24 mei 2024 is van de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Reigerstraat 42 (Z2024-00000148): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een aanbouw aan de achterzijde van de woning 16-5-2024

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.