Omgevingsvergunningen 16 februari tot en met 23 februari 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 16 februari tot en met 23 februari 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Oude Stationsweg 7B (Z2023-00000048): het plaatsen van een tuinkas 19-2-2023
Koekoekstraat 21 (Z2023-00000049): het plaatsen van dakkapellen en het maken van een nokverhoging 19-2-2023
Händelstraat 13 (Z2023-00000050): het kappen van een Naaldboom en het herplaatsen van een Loofboom 21-2-2023

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 16 februari tot en met 23 februari 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Sportlaan 10 HJD (2022-092): het tijdelijk (10 jaar) plaatsen van een scootmobielruimte 21-2-2023
Appelgaard 1 HJD (2022-218): het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 22-3-2023
Julianastraat 23 (2022-244): het maken van een dakopbouw en het plaatsen van een trap 22-2-2023

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 16 februari tot en met 23 februari 2023 is de voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Merwedeweg 9 (2022-270): het verduurzamen van kantoor van Aluned en het gedeeltelijk vervangen van de kozijnen 21-2-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.