Omgevingsvergunningen 16 december tot en met 23 december 2021

Ingediende aanvragen

In de periode van 16 december tot en met 23 december 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst): 

Jan Steenstraat, hoek Van Ostadestraat-Nicolaas Maesstraat (2021-317): het kappen van 4 bomen 14-12-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

In de periode van 16 december tot en met 23 december 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Griendwerkersstraat 10 (2021-216): uitbreiding hal, toevoegen overkapping en aanleggen uitrit 17-12-2021
Assumburg 3 (2021-243): het realiseren van een aanbouw 17-12-2021
Duivenvoorde t.h.v. 2 (2021-264): het kappen van 2 Elzen en 1 Berk 23-12-2021
Duivenvoorde 2 (2021-265) het tijdelijk (26 maanden) huisvesten van de school 23-12-2021
Elgarstraat 49 (2021-266) plaatsen dakkapel aan achterzijde van de woning 23-12-2021
Lindtsedijk t.h.v.14 (2021-283) kappen van 1 Koernoelje, 1 Prunus, 1 Esdoorn, 1 Berk, 1 Iep en1 Prunus (struik) 23-12-2021
Tussen sportvelden Develstein en A16, Zwijndrecht (2021-306) kappen van 1 Grauwe abeel 23-12-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning

Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 9 december tot en met 16 december 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Melkwegsingel 11 (2021-258): het bouwen van een opslagruimte 17-12-2021
Escherstraat 2 (2021-260): plaatsen dakkapel aan voorzijde woning 20-12-2021

Bezwaar maken en informatie

Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt doen staat verderop in deze publicatie. Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.