Omgevingsvergunningen 15 tot en met 22 december 2022

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 15 december tot en met 22 december 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Rozenlaan 12 HJD (2022-259): het realiseren van een uitrit en het kappen van 5 bomen (Laurierkers, Conifeer, Taxus) 15-12-2022
Hoornwijk 38 (2022-260): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 16-12-2022
Parklaan 7 (2022-261): het kappen van 1 Zwarte Els, 3 Gewone Esdoorns, 3 Zomer Eiken, 1 Hemelboom, 2 Zoete Kersen, 1 Valse Acacia, 1 Venijnboom, 4 Hollandse Iepen en 1 Mos Eik 19-12-2022
Parklaan 7 (2022-262): het kappen van 1 Grijze Els, 1 Katsura, 2 Witte Abelen, 4 Noorse Esdoorns, 15 Gewone Elzen, 3 Zwarte Elzen, 3 Zoete Kers bomen, 2 Canadese Populieren, 4 Walnoot bomen, 2 Appel Cultivars, 1 Zilver Esdoorn, 2 Ruwe Berken, 7 Zomer Eiken, 1 Eenstijlige Meidoorn, 1 Sierkers, 1 Zuilbeuk, 1 Bol Acacia, 6 Venijnbomen, 1 Gewone Vogelkers, 1 Fijnspar, 1 Anna Paulownaboom, 1 Gewone Paardenkastanje en 1 Valse Acacia 19-12-2022
Ter hoogte van Buizerdstraat en ter hoogte van Fruiteniersstraat (2022-263): het kappen van 1 Els en 2 Populieren 21-12-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 15 december tot en met 22 december 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Geraniumstraat 2 (2022-173): het plaatsen van een dakopbouw 19-12-2022
Langeweg 336 (2022-245): het vervangen van de bestaande lichtreclame aan de voorgevel 20-12-2022
Reigerstraat 22 (2022-248): het vervangen van de kozijnen aan de voorgevel 20-12-2022
Diverse locaties Heerjansdam, Zwijndrecht (2022-255): het kappen van 17 bomen 21-12-2022
t.h.v. de rotonde aan Burgemeester Jansenlaan en Officiersvliet (2022-256): het plaatsen van een kunstobject (auto) 21-12-2022

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 15 december tot en met 22 december 2022 is de voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

de Mérodestraat 1 (2022-184): verwijderen van een dragende muur 22-12-2022
Akeleilaan 2 (2022-212): het uitbreiden van de huidige garage 22-12-2022
Parklaan 1 (2022-220): aanbouw / nieuwbouw Develpaviljoen 22-12-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.