Omgevingsvergunningen 14 juli tot en met 21 juli 2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 14 juli tot en met 21 juli 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Domusoord 16 (2022-129): het bouwen van een aanbouw aan de zijgevel van de woning 15-7-2022
Swanendrift 78 (2022-130-U): het brandveilig gebruiken van de school 15-7-2022
Westerschelde nabij nummer 1 (2022-131): nieuwbouw Oase aan de Maas 15-7-2022
Euryzakade ong. (2022-132): het bouwen van 38 appartementen en 4 eengezinswoningen 15-7-2022
Parijseplein 3 (2022-133): het plaatsen van kozijnen in de voor- en zijgevel van de berging 17-7-2022
Ohmstraat 5 (2022-135): het uitbreiden van de bestaande bedrijfshal 18-7-2022
De Gors 12 HJD (2022-136): het plaatsen van een damwand t.b.v. grondkering 19-7-2022
Dotterbloemstraat 19 (2022-137): het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning 18-7-2022
Munnikensteeg 26 (2022-138): het toevoegen van EV-laadplekken op het terrein van het tankstation 15-7-2022
Graaf Albrechtweg, kad.straal bekend sectie E, nr. 3574 (2022-139): het ontgraven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam t.b.v. watercompensatie en het aanbrengen van beschoeiingen 18-7-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 14 juli tot en met 21 juli 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Rotterdamseweg 86 (2022-071): het verplaatsen van de uitrit 19-7-2022
Molenvliet 1 (2022-073): het aanpassen van de gevels en de indeling en het uitbreiden van het bedrijfspand 21-7-2022
Gildenweg 3 (2022-107): het kappen van 2 stuks Pinus Nigra (grove Den) 19-7-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.