Omgevingsvergunningen 13 oktober tot en met 20 oktober 2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 13 oktober tot en met 20 oktober 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Burgemeester de Bruïnelaan 135 (2022-207): het plaatsen van een airco-unit aan de (zij)gevel 13-10-2022
Parklaan (zuidwestzijde) (2022-208): het plaatsen van een kunstwerk 14-10-2022
Dorpsstraat bij 209 HJD (2022-209): het realiseren van een woning 14-10-2022
Maasboulevard 84 (2022-210): aanvraag tot het exploiteren van een beweeg & voeding coaching studio 17-10-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 13 oktober tot en met 20 oktober 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Voltastraat 4 (2022-097): het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoor en bedrijfshal 13-10-2022
Noorderdiep 37 (2022-127): het vervangen van kozijnen in de voorgevel 17-10-2022
Graaf Albrechtweg (sectie E, nr. 3574) (2022-139): het ontgraven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam t.b.v. watercompensatie en het aanbrengen van beschoeiingen 18-10-2022

Besluit verlengde omgevingsvergunning
In de periode van 13 oktober tot en met 20 oktober 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verlengd (adres, activiteit, datum besluit):

Lindelaan 24 (2022-083): het plaatsen van een betonnen erfafscheiding 18-10-2022
Burgemeester de Bruïnelaan 74 en 74A (2022-117): het verbouwen van de winkelruimte en de bovenwoning 12-10-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.