Omgevingsvergunningen 12 oktober tot en met 19 oktober 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 12 oktober tot en met 19 oktober 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

In deze week zijn er geen ingediende aanvragen.

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 12 oktober tot en met 19 oktober 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Wiekslag 14 HJD (Z2023-00000239): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 19-10-2023
Heer Janstraat 49 t/m 67, Johannes Postlaan 69 t/m 75 en Rozenlaan 24 t/m 30 HJD (Z2023-00000258): het bouwen van 18 woningen 19-10-2023
Wittensteen 15 (Z2023-00000329): het aanleggen van een uitrit 13-10-2023
Emmastraat en Anna Paulownastraat ong. (Z2023-00000332): het kappen van 1 Robinia pseudo acacia en 1 Alnus glutinosa 17-10-2023
Munnikensteeg t.h.v. Daltonstraat (Z2023-00000381): het tijdelijk (4 maanden) opslaan van afvalcontainers t.b.v. uitvoering van het glasvezelnetwerk 13-10-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.