Omgevingsvergunningen 12 januari tot en met 19 januari 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 12 januari tot en met 19 januari 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Dorpsstraat 82 HJD (Z2023-00000005): het kappen van een Esdoorn 12-1-2023
Daltonstraat 4 (Z2023-00000009): het maken van een inrit aan het zijerf 16-1-2023
Oude Stationsweg 7B (Z2023-00000012): het bouwen van een tuinhuis 16-1-2023
Händelstraat 20 (Z2023-00000013): het wijzigen van de voor en achter gevels door het plaatsen van nieuwe kozijnen 18-1-2023

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 12 januari tot en met 19 januari 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Ohmstraat 5 (2022-135): het uitbreiden van de bestaande bedrijfshal 6-1-2023
Lisdodde 35 HJD (2022-189): het bouwen van een schuurtje in de achtertuin 16-1-2023
Lindtsebenedendijk 143 A t/m E, 145 A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N, P, R, S, T, 147 A t/m H, 149 A t/m H (2022-200): het bouwen van 37 woningen 13-1-2023
Scheepmakersstraat 3 en 5 (2022-231): het wijzigen van de gevel door het plaatsen van sandwichpanelen 19-1-2023
Groenendaal 26 (2022-252): het plaatsen van een dakopbouw 19-1-2023
Roosstraat 202 (2023-002): het maken van een uitrit 12-1-2023

Rectificatie verleende omgevingsvergunning
In week 1 (29 december 2022 tot en met 5 januari 2023) is gepubliceerd;

Lindelaan 29 (2023-005): het vervangen van de erfafscheiding 4-1-2023

Dit moet zijn:

Europaweg 10 (2023-005): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 11-1-2023

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 12 januari tot en met 19 januari 2023 is de voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

De Manning 35 HJD (2022-237): het maken van een dakkapel in combinatie met een nokverhoging 16-1-2023
Korenbloemstraat 11 (2022-246): het maken van een uitbouw aan de voorgevel 17-1-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.