Omgevingsvergunningen 11 mei tot en met 17 mei 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 11 mei tot en met 17 mei 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

t.h.v. De Lus (Z2023-00000153): het plaatsen van 4 containers t.b.v. warmtenet 12-5-2023
t.h.v. Walburg (Z2023-00000154): het plaatsen van 4 containers t.b.v. warmtenet 12-5-2023
Wattstraat 86D (Z2023-00000155): het maken van een nieuwe verdiepingsvloer (legaliseren) 12-5-2023

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 11 mei tot en met 17 mei 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Bosch 11 (Z2023-00000089): het maken van een inrit aan de zijkant van de woning 16-5-2023
Willem van Oranjelaan 9 (Z2023-00000093): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 16-5-2023
Wagenaarstraat 15 (Z2023-00000074): het vervangen van een raam in de gevel 17-5-2023

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 11 mei tot en met 17 mei 2023 is de voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Lodewijk van Nassaustraat 20 (Z2023-00000043): het plaatsen van een kunststof kozijn en het renoveren van de dakkapel 16-5-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.