Omgevingsvergunningen 11 januari tot en met 18 januari 2024

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 11 januari tot en met 18 januari 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Kijfhoek 15 (Z2024-00000011): het constructief aanpassen van het pand 11-1-2024

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 11 januari tot en met 18 januari 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Houtkopersstraat 6 (Z2023-00000333): het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw en het aanleggen van een uitrit 18-1-2024
Middellijn 3 (Z2023-00000342): het inrichten van het terrein 18-1-2024
Lievershil 32 (Z2023-00000479): het splitsen van de woning 17-1-2024

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 11 januari tot en met 18 januari 2024 is van de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Langeweg 284 (Z2023-00000431): het vervangen van de dakkapel aan de achterzijde 11-1-2024
Winkelhaak 11 (Z2023-00000438): het realiseren van overdekte padelbanen 11-1-2024
Laan van Nederhoven 30 (Z2023-00000446): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 11-1-2024
Nabij Lindtsedijk 14 (Z2023-00000444): het verstevigen van het bestaande talud 15-1-2024
Balkengat en Oostkeetshaven (Z2023-00000448): het realiseren van 2 fiets- en voetgangersbruggen 16-1-2024

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.