Omgevingsvergunningen 10 november tot en met 17 november 2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 10 november tot en met 17 november 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Hof van Holland 30 (2022-233): het vervangen van de huidige condensor voor een gaskoeler 11-11-2022
Prins Bernhardstraat 1 ZDT (2022-234): het maken van een dakopbouw boven bergingen op de begane grond en het gedeeltelijk vervangen van de kozijnen 14-11-2022
Lindelaan 76 (2022-235): het maken van een inrit naast de woning 14-11-2022
Hof van Holland 30 (2022-236): het wijzigen van de bestaande reclame uiting 13-11-2022
De Manning 35 HJD (2022-237): het maken van een dakkapel in combinatie met een nokverhoging 15-11-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 10 november tot en met 17 november 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Groot Karreveld 1 (2022-062): het realiseren van watercompensatie t.b.v. het aanleggen van een kunstgrasveld 14-11-2022
Piet Heynstraat 18 (2022-179): het realiseren van een uitrit 16-11-2022
Westerschelde 10 (2022-181): het veranderen van de garage deur naar een vast kozijn 16-11-2022

Besluit verlengde omgevingsvergunning
In de periode van 10 november tot en met 17 november 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verlengd (adres, activiteit, datum besluit):

Hillenraad 2 (2022-146): het aanbrengen van isolerende panelen met stuc afwerking op de gevels van de woning 16-11-2022
Pijperlaan 23E (2022-180): het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde 14-11-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.