Omgevingsvergunningen 10 augustus tot en met 17 augustus 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 10 augustus tot en met 17 augustus 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Frans Halsstraat 10C (Z2023-00000296): het vervangen van een stalen raam door een houten raam in de achtergevel 11-8-2023
Ringdijk 14E (Z2023-00000297): het aanbrengen van een extra waterberging 15-8-2023
Winkelhaak 1 (Z2023-00000300): het aanleggen van een voetgangersbrug 15-8-2023

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 10 augustus tot en met 17 augustus 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Prinses Margrietstraat 2 (Z2023-00000145): het maken van een aanbouw aan de zijgevel 14-8-2023
Fruiteniersstraat 16 (Z2023-00000218): het plaatsen van een hekwerk 14-8-2023
t.h.v. De Lus (Z2023-00000153): het tijdelijk (3 jaar) plaatsen van 4 containers t.b.v. warmtenet Zwijndrecht 17-8-2023
t.h.v. Walburg (Z2023-00000154): het tijdelijk (3 jaar) plaatsen van 4 containers t.b.v. warmtenet Zwijndrecht 17-8-2023

Geweigerde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 10 augustus tot en met 17 augustus 2023 de volgende omgevingsvergunningen geweigerd (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Jan van Galenstraat 9 (Z2023-00000078): het vervangen van de houten kozijnen door kunststof in de voorgevel 11-8-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.