Officiële bekendmakingen

Ga naar officiëlebekendmakingen.nl

U kunt zich via deze website ook abonneren op berichten over uw buurt. U vindt hier berichten over vergunningen voor activiteiten in uw buurt, zoals evenementen en bouwplannen. Verder vindt u de bekendmakingen van nieuwe regelgeving. Het gaat om publicaties van de gemeente, het waterschap en de provincie van de afgelopen twee maanden. U kunt hier ook een e-mailattendering instellen.