Omgevingsvergunningen 9 september tot en met 16 september 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 9 september tot en met 16 september 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Dorpsstraat 62 HJD (2021-220): het kappen van een Dennenboom 8-9-2021
IJsselmeer 27 (2021-221): het wijzigen van de functie 9-9-2021
Plantageweg 28 (2021-222): het aanleggen van een oprit in de voortuin 9-9-2021
Dorpsstraat 167 HJD (2021-223): het verwijderen van de muur tussen de woonkamer en keuken 13-9-2021
Jhr. V.P.A. Beelaerts van Bloklandlaan 29 HJD(2021-224): het plaatsen van een verlegde nok op het achterdakvlak 14-9-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 9 september tot en met 16 september 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Brahmsstraat 26 (2021-157): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 16-9-2021
Suite 22 (2021-210): het kappen van 1 Dennenboom 16-9-2021
Trompetstraat 45 (2021-211): het kappen van 1 Amberboom 16-9-2021
Waalpad 4 HJD (2021-215): het kappen van 1 Els 16-9-2021
Nabij Brusselsestraat 71 (2021-217): het kappen van 1 Prunus 16-9-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 9 september tot en met 16 september 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Lindelaan 24 (2021-149): het plaatsen van een overkapping 13-9-2021
Jollensteiger 26 (2021-170): het maken van een dakterras 13-9-2021
Sportlaan 39 HJD (2021-180): het plaatsen van een overkapping/schuur 15-9-2021
Straatburgsestraat 3 (2021-193): het realiseren van een bijkeuken en een erker 16-9-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.