Omgevingsvergunningen 9 april tot en met 16 april 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 9 april tot en met 16 april 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Johannes Postlaan 61 HJD (2021-107): het realiseren van een nokverhoging 9-4-2021
Trompetstraat 27 (2021-108): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 12-4-2021
Langeweg 336 (2021-109): het kappen van 1 Populier 12-4-2021
Landmanweg 8 (2021-110): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 13-4-2021
Saturnusstraat 371 (2021-111): het plaatsen van een airco-unit 14-4-2021
Molenweg 50 HJD (2021-112): het situeren van een kamer op het dakterras 14-4-2021
De Hoef 66 HJD (2021-113): het aanleggen van een in/-uitrit 15-4-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 9 april tot en met 16 april 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Koekoekstraat 11 (2021-054): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een nokverhoging aan de achterzijde van de woning 15-4-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 9 april tot en met 16 april 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Kort Ambachtlaan 3, 5, 67, 95B, 97, 99, 101, 105 t/m 123, 135 t/m 201, 203 t/m 241 (2020-245): het realiseren van een nieuw winkelvolume 12-4-2021
Beethovenlaan 264 (2021-052): het kappen van een boom 15-4-2021
Burgemeester Jansenlaan 153 (2021-056): het aanpassen van de pui en het plaatsen van een 24 uurs automaat 15-4-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.