Omgevingsvergunningen 8 - 15 juli 2021

Ingediende aanvragen
In de periode van 8 tot en met 15 juli 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):
Molenvliet nabij 1 (2021-185): het tijdelijk (1 jr.) plaatsen van kantoorunits 12-7-2021
Daltonstraat 6 (2021-186): intern verbouwen bedrijfsruimte en buiten plaatsen warmwaterbuffertank 9-7-2021
De Werf 99 (2021-187): plaatsen van schuifbare balkonbeglazing 13-7-2021
Develsluis 31A HJD (2021-188): plaatsen hekwerk met toegangspoort 13-7-2021
Dorpsstraat 78-80 HJD (2021-189): het slopen van gebouwen 22-6-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 8 tot en met 15 juli 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):
Euryzakade 212 (2021-038): het plaatsen van balkonbeglazing 12-7-2021
Marsdiep 21 (2021-089): het ver(nieuw)bouwen van de woning 12-7-2021
Johannes Postlaan 61 (2021-107): het realiseren van een nokverhoging 15-7-2021
Symfonie 5 (2021-129): het kappen van 1 Els 15-7-2021
Roerdompstraat 4 (2021-148): plaatsen dakkapel voorzijde woning 15-7-2021
De Botvink 1 (2021-156): het kappen van 1 Prunus 15-7-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 8 tot en met 15 juli 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:
Dollard 48 (2021-105): verbouwen voormalige dansschool en opslagruimte naar kantoren met bijbehorende functies 15-7-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.