Omgevingsvergunningen 7 mei tot en met 14 mei 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 7 mei tot en met 14 mei 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Willem Schippersweg 12 (2021-134): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 7-5-2021
Grasbroek 8 (2021-135): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 7-5-2021
Waalhof 24 HJD (2021-136): het kappen van 2 bomen 9-5-2021
Parklaan 3 (2021-137): het kappen van 33 bomen 11-5-2021
Wittensteen 1 (2021-138): het aanleggen van een in-/uitrit 10-5-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 7 mei tot en met 14 mei 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Jeroen Boschlaan 43 (2021-036): het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning 10-5-2021
Develweg 54 (2021-061): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 12-5-2021
Oude Stationsweg 7B (2021-086): het plaatsen van een blokhut 11-5-2021
Buizerdstraat ong. (2021-087): het kappen van 1 Esdoorn en 1 Es 11-5-2021
Akeleilaan 75 (2021-095): het kappen van 4 Coniferen 12-5-2021
Grevelingen 4 (2021-096): het kappen van 1 Valse Christusdoorn 11-5-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 7 mei tot en met 14 mei 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Nabij Dorpsstraat 92A HJD (2021-085): het bouwen van een vrijstaande woning 11-5-2021
Dorpsstraat 211A HJD (2021-090): het plaatsen van 3 dakkapellen aan de voorzijde van de woning 11-5-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.