Omgevingsvergunningen 5 maart tot en met 12 maart 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 5 maart tot en met 12 maart 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Brahmsstraat 9 (2021-065): het plaatsen van een airco-unit 1-3-2021
Dorpsstraat 32 HJD (2021-066): het kappen van een Berk 4-3-2021
Diepenbrocklaan 19 (2021-067): het plaatsen van een airco-unit 5-6-2021
Gerrit van der Veenstraat 50 (2021-068): het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning 6-3-2021
Dr. Lelystraat 6 (2021-069): het plaatsen van een dakopbouw 8-3-2021
Koninginneweg 1 (2021-070): het realiseren van een praktijk voor mondzorg en gezonde leefstijl 9-3-2021
Biesbos 6 (2021-071): het verankeren van de parasolvoet t.b.v. het terras 9-3-2021
Kromme Nering 12/Het Achterom 7 HJD(2021-072): het wijzigen van de functie van winkel naar wonen 10-3-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 5 maart tot en met 12 maart 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Lindeweg 11 HJD (2020-264): het wijzigen van het gebruik t.b.v. verkoop van dierlijke producten 12-3-2021
Colijnweg 39 (2021-053): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 12-3-2021
Swanendrift 78 (2020-153): het bouwen van een school, het plaatsen van zonnepanelen, het kappen van 3 bomen, het aanleggen van een inrit, het aanleggen van een weg (tijdelijk) en het plaatsen van een erfafscheiding 12-3-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 5 maart tot en met 12 maart 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Maasboulevard/Euryzakade/Maasplein/Zomerlust/Thorhoofd ongenummerd (2021-011): ontheffing verlenen op de regels van het bestemmingsplan t.b.v. de jaarlijkse evenement binnenvaartdagen 11-3-2021
Nijverheidsstraat 17 HJD (2021-025): het vervangen van de bestaande dakkapel en het plaatsen van een nokverhoging 12-3-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.