Omgevingsvergunningen 4 november tot en met 11 november 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 4 november tot en met 11 november 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Duizendschoonstraat 12 (2021-271): het kappen van 1 Fruitboom 3-11-2021
Duivenvoorde 2 (2021-272): het kappen van 3 bomen 4-11-2021
Van Karnebeekpad 6 (2021-273): het plaatsen van tijdelijke units aan het bestaande gebouw 4-11-2021
Roerdompstraat 2 (2021-274): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, vervangen van kozijnen, plaatsen van een dakraam en het kappen van 2 bomen 6-11-2021
Lindeweg 14 HJD (2021-275): het vervangen van de dakbedekking 5-11-2021
Voltastraat ong. (2021-277): het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw met 9 units en het aanleggen van een uitrit 8-11-2021
t.h.v. Sumatralaan/Borneostraat ong. (2021-278): het tijdelijk (3 jr.) plaatsen van een reclamebord 8-11-2021
Gounodstraat 2 (2021-279): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 9-11-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 4 november tot en met 11 november 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Develsluis 25 HJD (2021-074): het bouwen van een kapschuur 11-11-2021
Lindelaan 24 (2021-149): het plaatsen van een overkapping 11-11-2021
Straatburgsestraat 3 (2021-193): het realiseren van een bijkeuken en een erker 11-11-2021
Van Oldenbarneveltlaan 16 (2021-226): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 11-11-2021
Molenvliet 35 (2021-240): het aanleggen van een inrit 11-11-2021
Jeroen Boschlaan, langs spoortracé (2021-257): het kappen van 6 Linden 11-11-2021
Appelgaard 41 HJD (2021-259): het kappen van 1 Amberboom 11-11-2021
P. Zeemanstraat 1 (2021-263): het kappen van 2 Elzen 11-11-2021
Akeleilaan 79 (2021-267): het kappen van 1 Pinus (Den) 11-11-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 4 november tot en met 11 november 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Jhr. V.P.A. Beelaerts van Bloklandlaan 29 HJD (2021-224): het plaatsen van een verlegde nok op het achterdakvlak 8-11-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.