Omgevingsvergunningen 30 september tot en met 7 oktober 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 30 september tot en met 7 oktober 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Diverse adressen, Zwijndrecht en Heerjansdam (2021-239): het kappen van 26 bomen 30-9-2021
Molenvliet 35 (2021-240): het aanleggen van een inrit 30-9-2021
Develsluis 1 HJD (2021-241): het plaatsen van een schuilstal 30-9-2021
Klaproosstraat 25 (2021-242): het kappen van 1 Berk 1-10-2021
Assumburg 3 (2021-243): het realiseren van een aanbouw 1-10-2021
Laan van Nederhoven 106 (2021-244): het kappen van een boom 5-10-2021
Burg. Pijl Hogeweglaan 1 (2021-245): het verruimen van de activiteiten 6-10-2021
Antoni van Leeuwenhoekstraat 35 (2021-246): het bouwen van een aanbouw 6-10-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 30 september tot en met 7 oktober 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Burgemeester de Bruïnelaan 17 (2021-235): het kappen van een Beuk en een Japanse Kers 6-10-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.