Omgevingsvergunningen 2 april tot en met 9 april 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 2 april tot en met 9 april 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Dollard 48 (2021-105): het verbouwen van de voormalige dansschool en opslagruimte naar kantoren met bijbehorende functies 7-4-2021
Euryzakade 332 (2021-106): het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing 7-4-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 2 april tot en met 9 april 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Nijverheidsstraat 6 (2020-071): het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning 8-4-2021
Prinses Beatrixstraat 25 (2021-002): het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning 8-4-2021
Slagveld t.h.v. Van Schaikstraat en Tolhuis en J.A. Leeghwaterstraat ong.(2021-040): het vervangen van het GWA-riool 6-4-2021
Laan van Nederhoven 98 (2021-077): het aanleggen van een in-/uitrit 8-4-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 2 april tot en met 9 april 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Beneluxlaan nabij nr. 50 (2021-045): het plaatsen van een pin-kiosk 8-4-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.