Omgevingsvergunningen 28 oktober tot en met 4 november 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 28 oktober tot en met 4 november 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Hellenburg 8 (2021-262): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 28-10-2021
P. Zeemanstraat 1 (2021-263): het kappen van 2 Elzen 31-10-2021
t.h.v. Duivenvoorde 2 (2021-264): het kappen van 3 bomen 29-10-2021
Duivenvoorde 2 (2021-265): het tijdelijk huisvesten van de school OBS De Twee Wieken 29-10-2021
Elgarstraat 49 (2021-266): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 1-11-2021
Akeleilaan 79 (2021-267): het kappen van 1 Spar 1-11-2021
Develsingel 5 (2021-268): het tijdelijk plaatsen van 6 noodlokalen (2 jaar) 1-11-2021
Industrieweg 8 HJD (2021-269): het kappen van 2 Wilgen 1-11-2021
IJsselmeer ong. (2021-270): het plaatsen van 7 wagenstallingen voor de opvang van winkelkarretjes 2-11-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 28 oktober tot en met 4 november 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Molenwei 1 HJD (2021-197): het omvormen van 1 natuurgrasveld naar 1 kunstgrasveld en het plaatsen van ballenvangers, hekwerk en dugouts 29-10-2021
Ohmstraat ong. (2021-200): het bouwen van een bedrijfspand 4-11-2021
Marsdiep 31 (2021-202): het vervangen van de vloer in de patio en het uitbreiden van de keuken 4-11-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 28 oktober tot en met 4 november 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Griendwerkersstraat 10 (2021-192): uitbreiding hal, toevoegen overkapping en aanleggen uitrit 3-11-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.