Omgevingsvergunningen 27 mei tot en met 3 juni 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 27 mei tot en met 3 juni 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Kadastraal bekend sectie B, nummer 6534 (2021-150): het bouwen van 52 appartementen en het aanleggen van een uitrit 27-5-2021
Abraham Kuypersingel 63 (2021-151): het kappen van 2 bomen 27-5-2021
Parklaan 3 (2021-153): het kappen van 4 bomen 28-5-2021
Schokkershaven 24 (2021-154): het plaatsen van een dakopbouw 30-5-2021
De Botvink 1 (2021-156): het kappen van 1 Prunus 1-6-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 27 mei tot en met 3 juni 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Anna Paulownastraat 8 (2020-164-U): het brandveilig gebruiken van de tijdelijke huisvesting van de Ds. A. Hellenbroekschool 31-5-2021
Burgemeester Jansenlaan 153 (2021-056): het aanpassen van de pui en het plaatsen van een 24 uurs automaat 28-5-2021
Waterhoenstraat 1 (2021-062): het maken van een doorbraak tussen de keuken en de woonkamer 1-6-2021
Euryzakade 332 (2021-106): het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing 1-6-2021
Langeweg 336 (2021-109): het kappen van 1 Populier 28-5-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.