Omgevingsvergunningen 26 maart tot en met 2 april 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 26 maart tot en met 2 april 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Parijseplein 17 (2021-098): het realiseren van een dakopbouw 28-3-2021
Parklaan 1 (2021-099): het realiseren van een aanlegsteiger 27-3-2021
Gerrit Kögelerstraat 20 (2021-100): het realiseren van een dakopbouw 29-3-2021
Laan van Nederhoven 29 (2021-101): het realiseren van een dakopbouw en het wijzigen van gevelkozijnen 29-3-2021
Officiersvliet 37 (2021-102): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 30-3-2021
Landmanweg 25 (2021-104): het realiseren van een wanddoorbraak 1-4-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 26 maart tot en met 2 april 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Jeroen Boschlaan 29 (2020-238): het bouwen van een woning 1-4-2021
Buizerdstraat 21 (2020-274): het bouwen van een aanbouw aan de achtergevel van de woning 1-4-2021
Burgemeester de Bruïnelaan 1E (2020-287): het vervangen van de bijkeuken naar tuinkamer 29-3-2021
Lodewijk van Nassaustraat 75 (2021-033): het vervangen van de draagbalken t.b.v. het plaatsen van een vaste trap 1-4-2021
Lodewijk van Nassaustraat 75 (2021-044): het plaatsen van een meterkast 1-4-2021
Anna Paulownastraat 8 (2021-060): het tijdelijk huisvesten van de school Ds. Abraham Hellenbroekschool 1-4-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 26 maart tot en met 2 april 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Jeroen Boschlaan 43 (2021-036): het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning 30-3-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.