Omgevingsvergunningen 26 februari tot en met 5 maart 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 26 februari tot en met 5 maart 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Onderdijkserijweg/Anna Paulownastraat ong. (2021-060): het tijdelijk huisvesten van de school Ds. Abraham Hellenbroekschool 26-2-2021
Develweg 54 (2021-061): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 26-2-2021
Waterhoenstraat 1 (2021-062): het maken van een doorbraak tussen de keuken en de woonkamer 26-2-2021
Molenweg 66A HJD (2021-063): het verwijderen van de houten schuur en het plaatsen van een schuur met overkapping 3-3-2021
Hillenraad 6 (2021-064): het plaatsen van een binnenruimte/schuur en een houten overkapping 3-3-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 26 februari tot en met 5 maart 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Juliana van Stolbergstraat 16 (2020-269): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 4-3-2021
Bolero 54 (2020-279): het plaatsen van een woonwagen 4-3-2021
Charlotte de Bourbonstraat 1 (2021-039): het plaatsen van een schutting en een dubbele poort 4-3-2021
Turk 1 (2021-043): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 4-3-2021
De Manning 55 HJD (2021-046): het plaatsen van een dakkapel 4-3-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 26 februari tot en met 5 maart 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Buizerdstraat 21 (2020-274): het bouwen van een aanbouw achter de woning 4-3-2021
Lindtsebenedendijk 183 (2020-280): het plaatsen van een hekwerk 2-3-2021
Wagenaarstraat 6 (2020-285): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 4-3-2021
Molenweg 36 HJD (2021-010): het vervangen van de houten kozijnen en deuren door kunststof kozijnen 4-3-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.