Omgevingsvergunningen 26 augustus tot en met 3 september 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 26 augustus tot en met 3 september 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Krammer 5 (2021-212): het realiseren van een terras aan de achtergevel 28-8-2021
Lindtsebenedendijk 149 en 151 (2021-213): het kappen van 171 bomen 27-8-2021
nabij Lindtsedijk 14 (2021-214): het bouwen van een nacht ponton 30-8-2021
Waalpad 4 HJD (2021-215): het kappen van 1 boom 1-9-2021
Noordweg 8 (2021-216): het plaatsen van tijdelijke kantoorunits voor 5 maanden 2-9-2021
nabij Brusselsestraat 71 (2021-217): het kappen van 1 Japanse Sierkers 1-9-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 26 augustus tot en met 3 september 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

In deze week zijn er geen verleende vergunningen.

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 26 augustus tot en met 3 september 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Jhr. G.W. Tets van Goudriaanlaan nabij nr. 2 HJD (2021-167): het vervangen van de bestaande beschoeiing 2-9-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.