Omgevingsvergunningen 24 juni tot en met 1 juli 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 24 juni tot en met 1 juli 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Roerdompstraat 58 (2021-171): het aanleggen van een in-/uitrit 25-6-2021
De Kring 11K01 (2021-172): het uitbreiden van het terras 25-6-2021
Lindtsedijk 14 (2021-173): het restaureren en aanpassen van het voormalig kantoor 25-6-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 24 juni tot en met 1 juli 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Jollensteiger 48 (2020-242): het realiseren van een dakterras en een dakopbouw 29-6-2021
Molenweg 66A HJD (2021-063): het verwijderen van de houten schuur en het plaatsen van een schuur met overkapping 29-6-2021
Dorpsstraat 211A HJD (2021-090): het plaatsen van 3 dakkapellen aan de voorzijde van de woning 1-7-2021
Hilverbeek 13 (2021-094): het bouwen van een aanbouw aan de zijkant van de woning 29-6-2021
Laan van Nederhoven 29 (2021-101): het realiseren van een dakopbouw en het wijzigen van gevelkozijnen 28-6-2021
Landmanweg 25 (2021-104): het realiseren van een wandoorbraak 29-6-2021
Hoornwijk 27 (2021-132): het plaatsen van een raam in de zijgevel van de woning 29-6-2021
Willem Schippersweg 12 (2021-134): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 29-6-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 24 juni tot en met 1 juli 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Grasbroek 8 (2021-135): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 29-6-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.