Omgevingsvergunningen 23 september tot en met 30 september 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 23 september tot en met 30 september 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Veerplein, Maasplein, De Werf, Zomerlust en Nieuwstraat (2021-230): het kappen van 26 bomen 24-9-2021
De Gors (kavel 4) (2021-232): het bouwen van een woning 27-9-2021
Beethovenlaan 19 (2021-233): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 28-9-2021
Onrust 16 (2021-234): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 28-9-2021
Burgemeester de Bruïnelaan 17 (2021-235): het kappen van een Beuk en een Japanse Kers 28-9-2021
Abdij 54 en 56 (2021-236): het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning 29-9-2021
Gerrit van der Veenstraat 16 (2021-237): het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning 29-9-2021
Merwedeweg 12A (2021-238): het bouwen van een loods met kantoor 29-9-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 23 september tot en met 30 september 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Dorpsstraat 62 HJD (2021-220): het kappen van een Dennenboom 28-9-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 23 september tot en met 30 september 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Ohmstraat ong. (2021-200): het bouwen van een bedrijfspand 23-9-2021
Marsdiep 31 (2021-202): het vervangen van de vloer in de patio en het uitbreiden van de keuken 23-9-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.