Omgevingsvergunningen 23 april tot en met 30 april 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 23 april tot en met 30 april 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Appelgaard 31 HJD (2021-122): het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping 22-4-2021
Verweystraat 19 (2021-123): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 24-4-2021
Akeleilaan 12 (2021-124): het veranderen van de gevels, het realiseren van een zwembad, het kappen van 4 bomen en het bouwen van een schutting 26-4-2021
Molenweg 25A HJD (2021-125): het aanleggen van een zwembad 26-4-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 23 april tot en met 30 april 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Maasboulevard/Euryzakade/Maasplein/Zomerlust/Thorhoofd ongenummerd (2021-011): ontheffing verlenen op de regels van het bestemmingsplan (max. 10 jaar) t.b.v. de jaarlijkse evenement binnenvaartdagen 26-4-2021
Burg. G.H. Dercksenstraat 3 HJD(2021-017): het verhogen van de nok aan de achterzijde en plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 26-4-2021
Beneluxlaan 52 (2021-045): het tijdelijk (10 jr.) plaatsen van een pin-kiosk 26-4-2021
Reigerstraat 36 (2021-050): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 26-4-2021
Dorpsstraat 32 HJD (2021-066): het kappen van een Berk 26-4-2021
Biesbos 6 (2021-071): het verankeren van de parasolvoet t.b.v. het terras 26-4-2021
Rotterdamseweg 120 (2021-075): het kappen van 1 Spar 29-4-2021
Kijfhoek 10 (2021-076): het kappen van 2 Populieren 29-4-2021
Houtkopersstraat 38 (2021-080): het verbouwen van het pand en het aanleggen van een in-/uitrit 26-4-2021
Officiersvliet 37 (2021-102): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 26-4-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 23 april tot en met 30 april 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Molenweg 37 HJD (2020-257): het wijzigen van de gevel en herindelen van het restaurant 23-4-2021
Kort Ambachtlaan 26A (2021-042): het plaatsen van een rolluik voor de pui van de garage/schuur 26-4-2021
Gerrit van der Veenstraat 50 (2021-068): het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning 29-4-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.