Omgevingsvergunningen 21 oktober tot en met 28 oktober 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 21 oktober tot en met 28 oktober 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Klaproosstraat 8 (2021-256): het verwijderen van de draagmuur tussen de keuken en eetkamer 22-10-2021
Jeroen Boschlaan, langs spoortracé(2021-257): het kappen van 6 Linden 25-10-2021
Melkwegsingel 11 (2021-258): het bouwen van een opslagruimte 26-10-2021
Appelgaard 41 HJD (2021-259): het kappen van een boom 26-10-2021
Escherstraat 2 (2021-260): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 27-10-2021
Ballade 89 (2021-261): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 27-10-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 21 oktober tot en met 28 oktober 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Jollensteiger 26 (2021-170): het maken van een dakterras 25-10-2021
Sportlaan 39 HJD (2021-180): het plaatsen van een overkapping/schuur 28-10-2021
IJsselmeer 27 (2021-221): het wijzigen van de functie 25-10-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt doen staat verderop in deze publicatie.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.