Omgevingsvergunningen 21 mei tot en met 27 mei 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 21 mei tot en met 27 mei 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Burgemeester de Bruïnelaan 88 (2021-146): het kappen van 1 boom 22-5-2021
Muiderslot 2 (2021-147): het kappen van 1 boom 25-5-2021
Roerdompstraat 4 (2021-148): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 26-5-2021
Lindelaan 24 (2021-149): het plaatsen van een overkapping 26-5-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 21 mei tot en met 27 mei 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Kort-Ambachtlaan 9 t/m 23, 99, 101, 105 t/m 119(2020-245): het realiseren van een nieuw groter winkelvolume in blok 1, het veranderen van (de gevels) van 2 winkelkiosken en het wijzigen van de gevel/plint van 8 winkelunits in blok 2. 25-5-2021
Beethovenlaan 264 (2021-052): het kappen van een boom 27-5-2021
Kort-Ambachtlaan 155 (2021-055): het veranderen van één appartement naar 2 appartementen 27-5-2021
Hillenraad 6 (2021-064): het plaatsen van een binnenruimte/schuur en een houten overkapping 27-5-2021
Parijseplein 17 (2021-098): het realiseren van een dakopbouw 27-5-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 21 mei tot en met 27 mei 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Marsdiep 21 (2021-089): het verbouwen van de woning 25-5-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.