Omgevingsvergunningen 1 juli t.m 8 juli 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 1 tot en met 8 juli 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):
nabij Biesbos-Walburg (2021-174-M): plaatsen van een overdekte fietsenstalling 30-6-2021
Daltonstraat 4 (2021-175): het plaatsen van een schuifpui 2-7-2021
van Oldenbarneltlaan 20 (2021-176): plaatsen dakkapel voor- en achterzijde woning 2-7-2021
Prins Bernhardstraat 27 (2021-177): het plaatsen van een uitbouw 2-7-2021
Verweystraat 29 (2021-178): het plaatsen van dakkapel aan de achterzijde 5-7-2021
Dorpsstraat 111 HJD (2021-179): het plaatsen van uitbouw aan de achterzijde 5-7-2021
Sportlaan 39 HJD (2021-180): het plaatsen van een overkapping/schuur 6-7-2021
Zwaanwijk 12 (2021-182): het plaatsen van een overkapping 7-7-2021
Jhr. G.C.W. van Tets van Goudriaanlaan 3 HJD (2021-183): kappen 3 bomen 7-7-2021
Swanendrift 12 (2021-184): plaatsen tuinoverkapping 8-7-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 1 tot en met 8 juli 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):
Dorpsstraat 92A HJD (2021-085): het bouwen van een woning 7-7-2021
Sperwerstraat 14 (2021-088): verwijderen muur tussen woonkamer en keuken 7-7-2021
Parklaan 3 (2021-117): het bouwen van een zwembad 7-7-2021
Grasbroek 8 (2021-135): plaatsen dakkapel achterzijde van de woning 7-7-2021
Stationsplein 4A (2021-139): het plaatsen van gevelreclame 5-7-2021
W.P. Speelmanstraat 5 (2021-140): plaatsen dakkapel voorzijde van de woning 7-7-2021
Langeweg 480A HJD (2021-143): het kappen van 7 bomen 8-7-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 1 tot en met 8 juli 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:
Euryzakade 212 (2021-038): het plaatsen van balkonbeglazing 8-7-2021
Sportlaan 14K HJD (2021-127): het legaliseren van de carport 8-7-2021
Bolero 54 (2021-144):plaatsen berging met meterkast 8-7-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.