Omgevingsvergunningen 19 maart tot en met 26 maart 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 19 maart tot en met 26 maart 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Sperwerstraat 14 (2021-088): het verwijderen van de muur tussen woonkamer en keuken 19-3-2021
Marsdiep 21 (2021-089): het verbouwen van de woning 21-3-2021
Dorpsstraat 211A HJD (2021-090): het plaatsen van 3 dakkapellen aan de voorzijde van de woning 21-3-2021
Grasbroek 27 (2021-091): het plaatsen van een airco-unit 22-3-2021
Lindtsedijk 81 HJD (2021-092): het tijdelijk (2 jaar en 3 maanden) plaatsen van een stacaravan 23-3-2021
Lindtsedijk 81 HJD (2021-093): het verbouwen van de woning 23-3-2021
Hilverbeek 13 (2021-094): het bouwen van een aanbouw aan de zijkant van de woning 23-3-2021
Akeleilaan 75 (2021-095): het kappen van 4 Coniferen 24-3-2021
Grevelingen 4 (2021-096): het kappen van 1 boom 24-3-2021
Nabij Winkelhaak 11 (2021-097): het plaatsen van 4 Padel kooien 25-3-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 19 maart tot en met 26 maart 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Prinses Margietstraat 20 (2020-213): het intern wijzigen van de woning op de begane grond 25-3-2021
Antoni van Leeuwenhoekstraat 65 (2020-229): het vervangen van de houten kozijnen door kunststof kozijnen 25-3-2021
Lindeweg 100 (2020-284): het plaatsen van een overkapping aan de achtergevel 25-3-2021
Molenweg 36 HJD (2021-010): het vervangen van de houten kozijnen en deuren door kunststof kozijnen 25-3-2021
Munnikensteeg 50 (2021-023): het aanleggen van een urnenmuur 25-3-2021
Nijverheidsstraat 17 HJD (2021-025): het verwijderen van de bestaande dakkapel en het plaatsen van een nokverhoging aan de achterzijde van de woning 25-3-2021
Daltonstraat 4 (2021-026): het vervangen en vergroten van een lichtbak 25-3-2021
Laan van Nederhoven 62 (2021-035): het plaatsen van een dakkapel 25-3-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 19 maart tot en met 26 maart 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Prinses Margrietstraat 20 (2020-213): het intern wijzigen van de woning op de begane grond 19-3-2021
Lindtsedijk 215 (2021-001): het vervangen van het tuinhuis aan de zijkant van de woning 19-3-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.