Omgevingsvergunningen 19 augustus tot en met 26 augustus 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 19 augustus tot en met 26 augustus 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Ds. J.A. Visserstraat 35 HJD (2021-208): verhogen van gehele kap van de woning 24-8-2021
Spechtstraat 42 (2021-209): plaatsen dakkapel aan de voorzijde van de woning 25-8-2021
Suite 22 (2021-210): het kappen van een Dennenboom 25-8-2021
Trompetstraat 45 (2021-211: het kappen van een Amberboom 26-8-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 19 augustus tot en met 26 augustus 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Dollard 48 (2021-105): verbouwen van voormalige dansschool en opslagruimte naar kantoren met bijbehorende functies 26-8-2021
Bolero 54 (2021-144): plaatsen van berging met meterkast t.b.v. woonwagenstandplaats 19-8-2021
De Kring 11 (2021-172): het uitbreiden van het terras (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening) 26-8-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 19 augustus tot en met 26 augustus 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Zwaanwijk 12 (2021-182): plaatsen overkapping in de achtertuin 26-8-2021
Swanendrift 12 (2021-184): plaatsen van tuinoverkapping 26-8-2021
Daltonstraat 6 (2021-186): intern verbouwen bestaande bedrijfsgebouw en het buiten plaatsen van een warmwaterbuffertank 26-8-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.