Omgevingsvergunningen 17 juni tot en met 24 juni 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 17 juni tot en met 24 juni 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Roerdompstraat 56 (2021-168): het realiseren van een in-/uitrit 18-6-2021
Van de Spiegelstraat 21 (2021-169): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 20-6-2021
Jollensteiger 26 (2021-170): het aanpassen van het dakterras 20-6-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 17 juni tot en met 24 juni 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Gravenhof 4 (2021-082): het plaatsen van een airco-unit 23-6-2021
Laan van Nederhoven 110 (2021-128): het bouwen van een dakopbouw op de bestaande garage en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 23-6-2021
Klaproosstraat 20 (2021-130): het uitbreiden van de hal 23-6-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 17 juni tot en met 24 juni 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

De Werf t.h.v. 91 t/m 129 (2021-047): het vervangen van het bestaande hekwerk 24-6-2021
Hoornwijk 27 (2021-132): het plaatsen van een raam in de zijgevel van de woning 24-6-2021
Burgemeester Doornlaan 22 (2021-133): het plaatsen van een dakkapel 24-6-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.