Omgevingsvergunningen 16 september tot en met 23 september 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 16 september tot en met 23 september 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Van Oldenbarneveltlaan 16 (2021-226): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 17-9-2021
Kerkweg t.o. nr. 1 (2021-227): het kappen van 1 boom 20-9-2021
Rembrandtstraat 41 (2021-228): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 21-9-2021
Grutter 2 (2021-229): het kappen van een Berk 21-9-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 16 september tot en met 23 september 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Kadastraal bekend sectie B, nummer 6534 (Euryza Blok HI)(2021-150): het bouwen van 52 appartementen en het aanleggen van een uitrit 20-9-2021
Lindtsedijk 14 (2021-173): het restaureren en aanpassen van het voormalig kantoor 20-9-2021
Laan van Nederhoven 2K (2021-198): het kappen van 1 Treurberk 23-9-2021
Krammer 5 (2021-212): het realiseren van een terras aan de achtergevel 23-9-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 16 september tot en met 23 september 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Ohmstraat ong. (2021-200): het bouwen van een bedrijfspand 23-9-2021
Marsdiep 31 (2021-202): het vervangen van de vloer in de patio en het uitbreiden van de keuken 23-9-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.